Wykształceni pedagodzy, którym zależy na kształceniu młodego pokolenia, to rzadkość w Arabskiej Republice Egiptu. Grono nauczycielskie w szkołach publicznych tworzą zwykle osoby po kursach nauczycielskich, które zniechęcane są przez niesamowicie niskie zarobki i złe warunki pracy. W szkołach prywatnych większość nauczycieli stanowią pochodzący z innych krajów rezydenci. Często osoby bardzo młode, bez żadnego doświadczenia w pracy z dziećmi czy wysokich kwalifikacji.

Edukacja przedszkolna w Egipcie jest przeznaczona dla dzieci w wieku 4-5 lat. W tym czasie, od początku września do przełomu maja i czerwca, kilkulatkowie zapoznawani są z alfabetem oraz liczbami w zakresie do dwudziestu. Poszerzane jest ich słownictwo, znajomość jednego języka obcego, często również wiedza na temat religii (islamu bądź chrześcijaństwa), a także rozwijana wyobraźnia, kreatywność oraz zdolności społeczne.

Egipt posiada najbardziej rozwinięty system edukacyjny na całym obszarze Środkowego Wschodu i Afryki Północnej. W przeciągu ostatnich lat wzrósł procent dzieci w wieku szkolnym podejmujących naukę i sukcesywnie maleje stopień alfabetyzmu społeczeństwa. Co więcej zmniejsza się różnica miedzy dostępem do edukacji kobiet i mężczyzn.
System edukacji w Egipcie niejako odpowiada polskiemu systemowi. Wyróżniamy dwuletnią edukację przedszkolną, sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletni odpowiednik gimnazjum, następnie trzyletnią szkołę średnią i studia wyższe.

No result...